Ružinovský športový klub

Ružinovský športový klub
Ružinovský športový klub - logo

Ružinovský športový klub, Bratislava

Ružinovský športový klub ( ďalej len RŠK ) je príspevková organizácia zriadená MČ Bratislava-Ružinov a jej hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju telovýchovy a športu medzi občanmi v mestskej časti a vytvárať podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti.

 

Adresa

Mierová 21, 827 05  Bratislava

Mobilný kontakt

Sekretariát RŠK – tel.: + 421 2 48 28 41 58 

Ružinovský športový klub ( ďalej len RŠK ) je príspevková organizácia zriadená MČ Bratislava-Ružinov a jej hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju telovýchovy a športu medzi občanmi v mestskej časti a vytvárať podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti.RŠK okrem správy zverených športových areálov, pripravuje a organizuje v spolupráci s MČ Bratislava – Ružinov a v spolupráci s Cultusom, a.s. športové a spoločenské podujatia zamerané najmä na deti a mládež.Z nich k najznámejším patria napr. Ružinovské hodové slávnosti, Detský letný pobyt pre ružinovské deti v UMAGU, Ružinovské športové prázdniny počas letných školských prázdnin, Miniolympiáda pre škôlkárov, Triatlon pre všetkých, a rôzne športové a zábavné turnaje, hry či podujatia.
Pre najmenších Ružinovčanov organizujeme škôlku plávania, korčuľovania, lyžovania a hokejovú škôlku. Pre deti ZŠ a gymnázií MČ organizujeme Ružinovskú športovú ligu žiakov ZŠ a G “O Majstra Ružinova” v rôznych druhoch športu.. 

Neustále vytvárame nové (netradičné) aktivity, čím sa snažíme zaujať a priviesť deti, mládež, ale aj širokú verejnosť k športu prostredníctvom zábavy a relaxu.

Medzi areály, ktoré ma RŠK v správe, patrí Areál netradičných športov, Zimný štadión V. Dzurillu a Areál hier Radosť Štrkovec.