Športové oddelenia a kluby

Športové oddelenia a kluby

  • Ružinovský športový klub

    Ružinovský športový klub ( ďalej len RŠK ) je príspevková organizácia zriadená MČ Bratislava-Ružinov a jej hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju telovýchovy a športu medzi občanmi v mestskej časti a vytvárať podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti.