Strečing a jeho zaradenie do tréningového procesu

Strečing a jeho zaradenie do tréningového procesu

Strečing a jeho zaradenie do tréningového procesu

Strečing alebo naťahovanie je pojem, ktorý je ľudom známy, no napriek tomu ho nevyužívajú pri svojom tréningovom procese alebo ho nevhodne zaraďujú do svojho tréningového plánu. Hlavnou úlohou strečingu je urýchlenie regeneračných pochodov vo svale, upokojenie CNS (centrálna nervová sústava), kompenzovanie zaťaženia a hlavne slúži na zlepšenie pohyblivosti jednotlivých kĺbov a k natiahnutiu skrátených svalov. Strečing by mal byť súčasťou nie len vrcholových športovcov ale aj amatérskych či rekreačných cvičencov. Pri pravidelnom strečovaní môžeme pozorovať zmiznutie bolesti hlavy, krku, chrbta a kĺbov.

Základné chyby pri strečingu

Veľa cvičencov robí veľkú chybu, že zaraďuje strečing (hlavne statický) úplne na začiatok svojho tréningu. Strečing (hlavne statický) upokojuje nervový systém, čo zapríčiňuje slabšie kontrakcie svalov, spomaľuje ich reakcie a znižuje tepovú frekvenciu. Statický strečing môže znížiť svalovú silu svalu o 5 až 30 percent.

Základné druhy strečingových metód

V dnešnej dobe je veľa strečingových metód, my sa zameriame na 2 základné skupiny:

– Dynamický

– Statický

Dynamický strečing

Dynamický strečing je metóda, kde ide o silné kmitavé a rýchle pohyby rôznych častí tela, pričom zámerom je natiahnutie svalových vlákien za ich normálnu hranicu a rozsah. Ak dynamický strečing vykonávate úplne na začiatku tréningu, hrozí vám natiahnutie alebo až natrhnutie svalových vlákien. Tento druh strečingu je vhodné vykonávať až po dôkladnom zahriatí svalov.

Statický strečing

Statický strečing je najviac známa metóda strečingu a pritom ju veľa športovcov alebo cvičencov veľmi zle zaraďuje do svojho tréningového plánu. Z hore uvedených informácií v tomto článku už viete, že statický strečing je nevhodné zaraďovať na začiatok tréningu. Zaradenie statického strečingu je úplne ideálne a najvhodnejšie na konci tréningu, pretože je to vynikajúci spôsob ako zrelaxovať po namáhavom tréningu a urýchliť regeneračné procesy svalov a nervovej sústavy.

Záver:

Takže už viete prečo je strečing tak dôležitý. Najväčším problémom strečingu je zaradenie do tréningového plánu aby ste dosahovali čo najlepšie výsledky a vyhýbali sa zraneniam.

Príklad zaradenia strečingu do tréningového plánu:

– Zahriatie svalov

– Dynamický strečing

– Tréning

– Statický strečing

Aktuálne články